Detta är fallskärmen
som Sveriges
småföretagare
så länge har behövt.
Konkursombudsmannen | KKO DONERA
En vinst för alla i form av räddade jobb, skatter, exportintäkter och en välmående befolkning. Konkursombudsmannen | KKO
DONERA
Sveriges största arbetsgivare ger service åt över 10 miljoner människor och sysselsätter 2,2 miljoner medborgare. Konkursombudsmannen | KKO
DONERA
Varje investerad krona ger mångfaldigt tillbaks till samhället. Konkursombudsmannen | KKO DONERA KKO skapar värde för människor och samhälle genom att stötta småföretagarna. Konkursombudsmannen | KKO DONERA
5/5

Syfte

Konkurser skapar lidande för individ och familj, samtidigt som jobb och skatteintäkter går förlorade.

Detta skadar hela samhället.

Konkursombudsmannen hjälper ekonomiskt stressade företag att undvika konkurs och ett väl beprövat system gör att varje investerad krona kommer tillbaka till samhället flera gånger om.

Donera här

Press & Media

Här har vi samlat pressmeddelanden, nyheter och opinionsartiklar.

Dela gärna!

Förkämpar & Sponsorer

IFSS
Företagande.se
Animerad reklamfilm