Fallskärmen svenska småföretagare så länge har behövt

Pressmeddelande 7 mars 2022

Nu lanseras Konkursombudsmannen – ett upprop från nystartad insamlingsstiftelse för småföretagare. Konkursombudsmannen kommer vara en kostnadsfri hjälp till företag som riskerar att gå i konkurs. “Svenska företagare har allt för länge behandlats som bankomater som dessutom ofta saknar tillgång till de sociala skyddsnät som resten av befolkningen tar för givet. Nu tar vi ett första steg för att lyfta in landets välfärdsskapare i första rummet, säger Patrik Nilsson, medgrundare av stiftelsen och communitysajten företagande.se.

Småföretagare är ryggraden i svensk ekonomi. De är Sveriges största arbetsgivare som skapar innovation och service och sysselsätter 2,2 miljoner människor. 4 av 5 jobb skapas idag bland de mindre företagen. Det finns dock hinder. Byråkrati, skatter samt personlig risk gör att många företag aldrig startas. Ett stort problem är att omkring 500 företag går i konkurs varje månad.

Ett föråldrat regelverk och myndigheter som ofta inte kan eller vill förstå småföretagarens situation, innebär att en konkurs ofta inleds helt i onödan. Följderna av detta skapar stort lidande för individen och dess anhöriga. Ekonomin slås i spillror och en känsla av skam och skuld infinner sig efter nederlaget. Långvarig depression med missbruk som följd hör inte till ovanligheterna.

– Ska det behöva vara så? Och varför upplever så många att myndigheterna inte servar och hjälper oss företagare utan i stället sätter krokben för den som råkar trampa snett eller blir sjuk och därför kommer efter med betalningarna? påpekar Patrik.

Konkurs till följd av svårigheter att bedriva verksamhet är ett stort problem i Sverige idag, inte minst i pandemins spår då många på grund av restriktioner tvingats stänga ner sin verksamhet. Enligt en undersökning från Unionen räknade en av fyra egenföretagare med konkurs i krisens spår. Andra har tappat sin omsättning. Det slår hårt mot samhället när anställda tvingas gå hem och är troligen en bidragande orsak till att arbetslösheten bitits sig fast.

– Priset den enskilde betalar av att se sitt livsverk gå upp i rök är många gånger så högt att individen riskerar att tappa tron till samhället. Viljan att resa sig och starta om på nytt är borta och följden blir att talanger och ny innovation går till spillo och alla förlorar, tillägger Mikael Karlsson, medgrundare av insamlingsstiftelsen och företagande.se.

Väl beprövat system kan rädda många företagare

Ofta kan konkursen undvikas genom tidiga insatser, förutsatt att företaget är livskraftigt, välskött och inte brutit mot svensk lag. Konkursombudsmannen som ingår i det europeiska nätverket Early warning erbjuder kostnadsfri hjälp av erfarna mentorer som jobbar för att få företaget på fötter igen. Early warning-systemet är effektivt och statistik visar att över hälften av företagen som beviljas hjälp, räddas från konkurs.

– Vi erbjuder en vinst för alla då varje donerad krona kommer tillbaka till samhället flera gånger om i form av räddade jobb, skatter och exportintäkter. Detta är fallskärmen som svenska småföretagare så länge har behövt, tillägger Mikael.

På sikt kommer insamlingsstiftelsen jobba fram fler initiativ för att stödja de svenska mikro- och småföretagarna.

– Vi behöver få till en attitydförändring där landets småföretagare hyllas som de hjältar de faktiskt är. För utan denna grupp av hårt arbetande människor riskerar vi att förlora välfärd, jobb, innovation och service, saker som är lätt att ta för givet. Det är nog nu, vi måste få till en förändring, avslutar Patrik.

Kontakta oss för mer information.

Patrik Nilsson
0738-21 10 50
patrik@konkursombudsmannen.se

Mikael Karlsson
0708-40 00 50
mikael@konkursombudsmannen.se

Fakta och statistik om Early warning

Om konkursombudsmannen
Konkursombudsmannen drivs av Insamlingsstiftelsen för Småföretagare i Sverige och hjälper ekonomiskt stressade företag att undvika konkurs. Samarbetet med det internationella nätverket Early warning, som redan finns i 13 EU-länder, gör att vi med hjälp av frivilliga donationer kan erbjuda en kostnadsfri tjänst som skapar ren samhällsnytta. Alla vinner på detta i form av räddade jobb och skatteintäkter samt minskat lidande för individ och anhöriga. En viktig del av arbetet bygger på frivilliga mentorer som tar sig tid att lyssna och förstå och samtidigt kommer med rådgivning för att vända företagets utveckling. Stiftelsen och Konkursombudsmannen är helt beroende av gåvor.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Senaste inläggen

Om

Mikael Karlsson och Patrik Nilsson

Om oss

Konkursombudsmannen drivs av Insamlingsstiftelsen för Småföretagare i Sverige. Läs mer här

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad och ta del av arbetet genom att prenumerera på nyhetsbrevet.