Fakta och statistik om Early Warning

Det kan inte tillräckligt betonas hur viktiga småföretagarna är för vårt land. De är en av nycklarna för att säkerställa ekonomisk tillväxt, innovation, skapande av arbetstillfällen och social integration.

 • Mikro, små och medelstora företag (MSME) är ryggraden i den svenska ekonomin.
 • Det finns 466 500 företagare i Sverige och cirka 1,2 miljoner företag.
 • Det svenska näringslivet består nästan uteslutande av mikro- och småföretag där företag med 0–49 anställda utgör 99,4% av näringslivet.
 • Dessa sysselsätter inklusive sig själva 2.2 miljoner människor.

Utvärdering av Early Warning system

Konkursombudsmannen ingår i det europeiska nätverket Early warning system. Early warning som etablerades först i Danmark 2007 syftar till att säkerställa att företag i kris har gratis tillgång till kompetent rådgivning och en sparringpartner.

Upplägget bygger på vägledning från konsulter samt en grupp frivilliga rådgivare som bidrar med ledningserfarenhet från en rad olika branscher. Dessa rådgivare analyserar de krisdrabbade företagen och tar beslut om ett företaget ska fortsätta verksamheten med hjälp av Early Warning, eller eventuellt skickas till en advokat för avveckling.

Early Warning har tre primära fokusområden:

 • Att fler företag i kris överlever
 • Att de företag som sätts i konkurs avvecklas snabbare och med färre skulder
 • Att sunda delar av företag som hotas av konkurs kan fortsätta och därmed vara en tillgång i samhället

På sikt ska systemet göra det lättare för ägare att starta upp igen efter en konkurs. Det stärker den svenska entreprenörskulturen, där kriser och konkurser ses som en accepterad del av att driva företag.

Statistiken från andra länder är tydlig

För att visa vad Konkursombudsmannen och Early warning har för potential i Sverige kan vi kolla på statistik från några andra länder.

Statistik från Early warning Holland

Vår holländska Early warning-partner har gjort en beräkning att den genomsnittliga direkta och indirekta kostnaden för en konkurs i ett mikroföretag är 2 miljoner SEK under första året. Det rör sig om förlorade skatteintäkter, ekonomiskt stöd och a-kassa tills ägaren och anställda hittar nya jobb, rättegångskostnader, obetalda skulder samt kostnader för medicinsk och psykiatrisk hjälp.

Statistik från Early warning Tyskland

I Tyskland visar deras arbete att varje euro som investeras kommer tillbaka femfaldigt. Då är det ej medräknat att företag som tidigare räddades från konkurs av Early warning presterat bättre än andra motsvarande företag under Covidkrisen. De har fler anställda, högre export och högre vinst. Coachningen de fick av Early warning gav tydligt resultat både på kort och lång sikt.

Statistik från Early warning Danmark

 • Runt 500–600 företag räddas från konkurs varje år i Danmark tack vare Early warning-systemet. Överlevnadsgraden av de företag som kommer i kontakt med EW ligger på 55–58%. Ovanpå dessa siffror rekonstrueras en del företag medan andra reduceras till hobbyverksamhet (mindre än en heltidssysselsättning), vilket också är positivt.
 • 2013 års datainsamling visade att den totala skulden för Early Warning-företagen beräknades till 53 miljoner DKK medan skulden för de företagen i kontrollgruppen som inte fick EW-hjälp beräknades till 71 miljoner DKK. Det betyder att företagen som fick hjälp av Early Warning-mentorer hade 18 miljoner DKK mindre i skuld.
 • De som efter en konkurs startade ett nytt företag och samtidigt fick hjälp och mentorstöd av Early warning-teamet lyckades också bättre än de som startade på egen hand. Så många som 19% lyckades skapa nya arbetstillfällen och anställa, jämfört med 12% i kontrollgruppen.
 • De som fick hjälp av Early warning under nystarten hade också en högre överlevnadsgrad där 39,1% av företagen fortfarande var i gång efter 2–4 år jämfört med 35,9% bland kontrollgruppen.
 • Utvärderingen från 2011 visade att företagen som fick hjälp kunde behålla cirka 50% av deras intäkter och strax under 40% av deras export. Utvärderingen från 2013 visade att företagen som fick hjälp kunde behålla 66% av deras intäkter och nästan 80% av deras export.
 

Siffrorna visar tydligt att systemet är en vinst för alla där både individen och landets ekonomi, export och jobb räddas.

Hela forskningsrapporten som ligger till grund för beslutet att starta Konkursombudsmannen och Early warning i Sverige kan du ladda ner här.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Senaste inläggen

Om

Mikael Karlsson och Patrik Nilsson

Om oss

Konkursombudsmannen drivs av Insamlingsstiftelsen för Småföretagare i Sverige. Läs mer här

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad och ta del av arbetet genom att prenumerera på nyhetsbrevet.