tv Mikael Karlsson, th Patrik Nilsson

Om Oss

Konkursombudsmannen drivs av Insamlingsstiftelsen för Småföretagare i Sverige.

Att starta och driva företag är en livsstil och vi har mycket att tacka de som väljer denna väg i livet. Välfärden, jobb, innovation, service – saker vi tar för givet, hade knappast varit möjligt om det inte vore för denna grupp av hårt arbetade människor.

Men det finns problem och ett av dessa är konkurser som skapar lidande för individ och familj samtidigt som jobb och skatteintäkter går förlorade. Alla förlorar på detta.

Konkursombudsmannen hjälper ekonomiskt stressade företag att undvika konkurs, vilket är en ren samhällsnytta som alla vinner på.

Konkursombudsmannen samarbetar med det internationella nätverket Early warning och deras väl beprövade system gör att vi kommer att kunna rädda många företag från konkurs och samtidigt hjälpa entreprenörer att komma tillbaka efter en konkurs. För alla företag ska inte räddas, kreativ förstörelse är viktigt. Vi accepterar inte heller oseriösa företag. Se mer om fakta, statistik och vår rapport här 

Varje investerad krona kommer tillbaka till samhället flera gångar om

Vårt arbete är helt beroende av donationer. Donerade pengar kommer aldrig användas för att betala ett företags skulder, utan används till arbetet med att hjälpa företagare i form av rådgivning, mentorskap och andra resurser för att vända utvecklingen i företaget. Statistik från Early warning visar att varje donerad krona kommer tillbaka till samhället flera gånger om i form av räddade jobb, skatte- och exportintäkter och minskade skatteskulder.

Våra tre verksamhetsområden

  • Att rädda seriösa företag från konkurs.
  • Att hjälpa till att ge företagare som genomgått en konkurs en andra chans att komma tillbaka till samhället.
  • Opinionsbilda med målet att driva igenom en modernisering av gamla regelverk som missgynnar småföretagare.
 
Vårt löfte
 
  • Vi lovar att aldrig sälja ut oss till intressegrupper, följa politiska nycker eller kröka rygg i tuffa strider.
  • Insamlade pengar kommer att hanteras med småländsk försiktighet.
  • Vi står på småföretagarnas sida.
 
 

Därför behövs Konkursombudsmannen

Svenska företag är ryggraden i vårt lands ekonomi. Utan dessa hårt arbetande människor finns inga pengar till vård, skolor och välfärd. Men det finns problem med företagandet där krångliga regler och tråkiga attityder gör att vi aldrig får se en stor del av företagen starta och blomstra.
Ett annat hot är att företagaren kan få problem och drabbas av konkurs vilket kan vara helt förödande för både individen och dess anhöriga.
 
Det är inte bara det uppenbara som att ekonomin slås i spillror där en del aldrig återhämtar sig. Det finns även mjuka värden som känslan av skam och skuld där psykisk ohälsa är en vanlig följd som även drabbar anhöriga och företagarens barn. Långvarig depression och missbruk hör inte till ovanligheterna.
 
Priset den enskilde betalar och att se sitt livsverk gå upp i rök av skäl denne har haft svårt att påverka, är många gånger så högt att individen tappar tron till samhället. Styrkan att resa sig och starta om på nytt är borta och följden blir att talanger och ny innovation går till spillo och alla förlorar.
 
Här är dessvärre Sverige i en klass för sig där föråldrat regelverk främst anpassat för storföretag gör att smällen blir ännu hårdare.
 
Men det finns hopp och det finns lösningar.
 
Därför har vi startat Konkursombudsmannen, en organisation som ska förhindra konkurser bland svenska företag. KKO är ett projekt som drivs av Insamlingsstiftelsen för Småföretagare i Sverige som i sin tur grundats av entreprenörerna bakom Företagande.se
 
Alla företag ska och bör inte räddas, men i de fall där det finns ett sunt företag och en duktig entreprenör bakom är det ren samhällsnytta att hjälpa till att få företaget på fötter igen. För det företaget som inte går att rädda kan vi finnas där för att hjälpa till att starta en ny entreprenörsresa.
Vi hjälper endast företag som hamnat i en konkurs på ett ärligt sätt där det inte råder tvivel om att företaget hållit sig inom lagar och regler. Vi hjälper alltså inte de som medvetet satt sitt företag i sank, fuskat med skatter eller som begått brott.
 
Konkursombudsmannen ingår i ett internationellt nätverk där vi utbyter erfarenhet och använder ett väl beprövat system som garanterar att varje investerad krona kommer tillbaka till samhället många gånger om.
 
Vi behöver din hjälp och varje liten insats är värdefull.
 
Hjälp oss att hjälpa fler svenska företagare.