FAQ

Vanliga Funderingar

Alla företag varken ska eller bör räddas då kreativ förstörelse är en viktig del av samhällets utveckling. I vissa fall finns dock händelser som gör att företagaren haft svårt att påverka utgången som exempelvis vid politiska beslut och sjukdom. Vi gör en genomgång av varje företag innan vi beslutar om vi ska rädda företaget eller inte. Saker som påverkar möjligheterna att bli antagen är företagsledaren och affärsidén, men vi kollar även så det inte är misskött eller finns misstankar om oegentligheter.

Vi hjälper endast företag som skött sin verksamhet enligt lagar och regler. Många av de företag som är seriösa men ändå hamnar i knipa gör det ofta av tillfällig likviditetsbrist eller saker som är svåra att förutse och påverka. Med kunskap och rätt rådgivning kan en del av dessa företag räddas med tidiga insatser. Dessa företag fokuserar Konkursombudsmannen på.

Pengarna vi får in från donationer och annat stöd går huvudsakligen till arbetet med att hjälpa så många företag som möjligt att undvika konkurs. Vi tar in experthjälp i form av jurister, revisorer och affärsutvecklare. Pengarna går aldrig till att betala det krisdrabbade företagets skulder.

Vi kommer också driva opinion med syfte att påverka politiker då det svenska regelverket rörande konkurser är under all kritik.

Insamlade pengar kommer att hanteras med småländsk försiktighet.

Nej, det är helt kostnadsfritt för företaget. Den stressade ekonomiska situation som företagsledaren redan befinner sig i är problem nog. Donationer gör att vi kan bedriva detta viktiga och samhällsbärande arbete.

Vi ingår i det internationella nätverket Early warning som finns i 13 EU-länder. De har lång erfarenhet av detta arbetet och kommer att utbilda oss löpande vilket borgar för kvalitet och resultat. Det arbetsätt Early warning har tagit fram mäts och utvecklas ständigt och är så effektivt att varje investerad krona kommer tillbaka till samhället flera gånger om i form av räddade jobb, skatter och exportintäkter.

Vi vill även ge ett löfte: att aldrig sälja ut oss till intressegrupper, följa politiska nycker eller kröka rygg i tuffa strider. Vi står på småföretagarnas sida, det är vårt kall.