Att hjälpa sunda småföretag
på fötter igen är en ren samhällsnytta
som gagnar alla.

Att hjälpa sunda småföretag på fötter igen skapar samhällsnytta.

Vi behöver ditt stöd

Hur hjälper din gåva?

En småföretagare i ekonomisk kris behöver ett bollplank och någon kunnig som kan hjälpa till att vända utvecklingen. Vi erbjuder en kostnadsfri mentor som lyssnar och coachar. Mentorn får regelbunden utbildning av Early warning Europe vilket borgar för hög kvalitet. 

Vad blir effekten?

I Holland har beräkningar gjorts som visar att kostnaden för en konkurs i ett mikroföretag är 2 miljoner svenska kronor bara under första året. Det rör sig om förlorade skatteintäkter, ekonomiskt stöd och a-kassa till ägare och anställda, rättegångskostnader, obetalda skulder samt kostnader för medicinsk och psykiatrisk hjälp.

Varje räddat företag sparar alltså samhället stora summor pengar – för att inte nämna minskat lidande för individ och anhöriga.

Varje donerad krona kommer tillbaka till samhället minst femfaldigt visar statistik. Coachade företag som lyckats vända den negativa utvecklingen har också högre överlevnadsgrad, högre export och vinst och fler anställda jämfört med motsvarande företag i samma bransch.

Coachningen de fick av Early warning gav tydligt resultat både på kort och lång sikt.

Detta är en stor vinst för hela samhället!

Så här kan du bidra.

Gåva via giro eller bank

Ge oss en gåva genom att sätta in ett bidrag på Konkursombudsmannens bankgiro 5796-2003. Du kan även göra en banköverföring till Konkursombudsmannens konto hos Marginalen bank 92353420362. De första fyra siffrorna är clearingnumret.

Donera ett större belopp

Om du vill donera ett större belopp så kontakta oss gärna via telefon. Vi pratar gärna med dig om dina alternativ.