Vår berättelse

Mikael Karlsson och Patrik Nilsson

Vår tro är att människor vill hjälpa andra, om de bara blir tillfrågade.